Zakoni i propisi

Energetski zakon

• Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14)

• Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)

• Zakon o energiji (NN 95/15, 14/14, 102/15)

• Zakon o gradnji (NN 153/13)

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

• Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13)

• Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14)

• Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014)

• Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 38/14, 28/15)

• Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (NN 31/15)

• Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 31/15)

• Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina (NN 34/07, 47/07, 44/10, 13/12)