Primjena mjerne jedinice kWh

26 2012 velj

Poštovani,

Obavještavamo Vas, da ćemo utrošeni plin od 1. siječnja 2012. godine obračunavati u mjernoj jedinici kWh umjesto, kao dosada, u m3.

Naime, odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina („Narodne novine“, broj 126/10 i 128/11) i Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“, broj 43/09) određeno je da od 1. siječnja 2012. za utvrđivanje i obračun količine plina, iskorištenog kapaciteta te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina, energetski subjekti trebaju koristiti mjernu jedinicu kWh. Pri tome je propisano da se energija sadržana u obujmu prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3 izraženoj u Sm3, pri standardnim uvjetima tlaka od 101,325 kPa i temperature 288,15 K, izračunava množenjem istog obujma s pretvorbenim faktorom 9,2607 i izražava u kWh.

Preračunavanje iz m3 u kWh od 1. siječnja 2012. vršite će se na sljedeći način:

1. Utvrđivanje isporučene količine plina:

  • količina plina izražava se u kWh, a preračunava se iz Sm3 u kWh prema formuli:

Formula za pretvaranje

gdje je:

- E (kWh) – količina (energija) isporučenog plina zaokružena na jedno decimalno mjesto manje od broja decimalnih mjesta kojima je izražena količina isporučenog plina u Sm3, a najmanje na cijeli broj (kWh)

- V (Sm3) – količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja, zaokružena na onoliki broj znamenaka na koliko se mjeri, ako nije drugačije određeno nekim ugovorom ili podzakonskim aktom, a najmanje na cijeli broj (Sm3)

- Hds (kWh/Sm3) – donja ogrjevna vrijednost plina, zaokružena na šest decimalnih mjesta (kWh/Sm3)

Donja ogrjevna vrijednost plina Hds (kWh/Sm3) izračunava se prema formuli:
 
gdje je:

Formula za pretvaranje

- Hds (kWh/Sm3) – donja ogrjevna vrijednost plina, zaokružena na šest decimalnih mjesta (kWh/Sm3)

- Hds (MJ/Sm3) – izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina dobivena kromatografskom analizom, zaokružena na dva decimalna mjesta (MJ/Sm3)

2. Izračunavanje jediničnih cijena:

- jedinična cijena od 1. siječnja 2012. godine izražava se u kn/kWh i to na način da se važeća visina tarifne stavke podijeli s faktorom 9,2607 (kWh/m3) i zaokružuje na šest decimalnih mjesta.

Hvala na razumijevanju!