Zahvala

17 2008 velj
GPK

Zahvala za prekrasne slike:

  Zahvaljujemo se poštovanom ravnatelju Osnovne škole August Cesarec gosp. Videkoviću koji nam je dao svoje umjetničke fotografije na raspolaganje.

 

  Neke od tih prekrasnih fotografija možete vidjeti u slideshowu u header-u ove stranice.

 

  Gosp. Videković, još jednom, u nadi daljnje dobre suradnje Vam se zahvaljujemo

 

Uprava