Pojašnjenje promjene opskrbljivača

16 2021 ožu

Poštovani kupci,

prirodni plin možete kupiti kao opskrbu u javnoj usluzi ili kao tržišnu uslugu. Odlukom HERA-e na distribucijskom području Gradske plinare Krapina d.o.o. svi kupci koji ne potpišu poslani Ugovor za opskrbu prirodnim plinom i Zahtjev za promjenu opskrbljivača s Gradskom plinarom Krapina d.o.o. automatski će pripasti propisanom opskrbljivaču u javnoj usluzi Međimurje plin d.o.o. Čakovec za razdoblje od 01. travnja 2021. godine. do 30. rujna 2024. godine. 

Što to znači? Ukratko, cijenu plina u javnoj usluzi regulira i propisuje HERA, te je ta cijena za navedeno razdoblje još uvijek nepoznata. Tržišna usluga opskrbe plinom je slobodno ugovaranje cijena plina po tržišnom principu.

Sukladno Mrežnim pravilima distribucijskog sustava kupci u obvezi javne usluge biti će očitavani samo dva puta godišnje.

Gradska plinara Krapina d.o.o. nudi Vam tržišnu uslugu opskrbe plinom, i kod Vas kao krajnjeg korisnika ništa se ne mijenja. Krajnja cijena prirodnog plina iznosi 0,2438 kn/kWh (2,26 kn/m3) što je u odnosu na dosadašnju cijenu plina 8% manje, a sastoji se od opskrbne cijene plina (0,1852 kn/kWh) i tarifne stavke za distribuciju plina (0,0586 kn/kWh) za TM1 – TM3 u kojem je 99% kupaca iz kategorije kućanstvo. Poslani Ugovor o opskrbi plinom tipiziran je i standardan, a obzirom da Gradska plinara Krapina d.o.o. neće naplaćivati nikakve penale u slučaju raskida Ugovora i da svaki kupac može napraviti promjenu opskrbljivača u bilo kojem trenutku potpuno besplatno, cijena nije napisana u Ugovoru već je ponuđena kroz dopis. Prema trenutnom stanju na tržištu i projekcijama, cijena plina Gradske plinare Krapina d.o.o. će se dodatno smanjiti za razdoblje od 01. listopada 2021. godine.

Također, valja napomenuti kako Gradska plinara Krapina d.o.o. ne naplaćuje nikakve dodatne fiksne mjesečne naknade, te kod nas ona iznosi 17,50 kn/mjesečno s PDV-om i imamo osigurano naplatno mjesto na kojem se ne plaćaju dodatne provizije (blagajna Krakom-a).

Napominjemo, Gradska plinara Krapina d.o.o. prema odluci HERA-e Vaš je jedini distributer odgovoran za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava, očitavanje plinomjera, održavanje i zamjenu plinske opreme te ispitivanje plinskih instalacija za područje grada Krapine i okolnih općina (Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Mihovljan i Novi Golubovec).

Vaša Gradska plinara Krapina