Nove cijene za domaćinstva - cijena plina pala za 7%

23 2015 ožu

Poštovani kupci,

23. ožujka 2015. godine HERA je obavijestila kupce plina da su na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (NN br. 31/15) od 1. travnja na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i odnose se na razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

Analizom novih cijena plina, Gradska plinara Krapina obavještava krajnje kupce javne usluge opskrbe plinom da je cijena plina smanjena za 7% po m3 prirodnog plina.

Novi cjenik plina možete pronaći u PDF formatu ovdje.

Gradska plinara Krapina d.o.o.