Svim kupcima (osim zaštićenih)

10 2009 sij

Predmet: KRIZNO STANJE U OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM – 5. (peti) i 6. (šesti) stupanj obustave opskrbe prirodnim plinom nezaštićenih kupaca

 

  Budući da prema obavijesti PLINACRO iz Zagreba
   - do daljnjega nisu osigurane dodatne količine plina za opskrbu
   - ograničenja potrošnje plina od 1.(prvog) do 4.(četvrtog) stupnja nisu dala očekivane rezultate
   - do daljnjega u okviru poduzetih mjera nije realno očekivati dodatno smanjenje potrošnje plina
   - došlo je do daljnjeg sniženja temperature okoline

obavještavamo Vas da temeljem Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Odluke o proglašenju kriznog stanja, Odluke o mjerama za otklanjanje kriznog stanja i sukladno zaključcima s jučerašnjeg operativnog sastanka (09.01.2009.) Vlade Republike Hrvatske, MZOPUG-a, MINGORP-a, Plinacra, INA-e i HEP-a danas 10.siječnja 2009. godine u 08:00 sati stupa na snagu


5.(peti) i 6.(šesti) stupanj obustave opskrbe prirodnim plinom pojedinim kupcima.

  Uvažavajući tehničke specifičnosti Vaših postrojenja mjere iz 5.(petog) stupnja obustave opskrbe prirodnim plinom nalažu Vam da sami uz našu kontrolu kontrolirano prestanete s potrošnjom plina a najviše u roku od 24 sata.

  Ukoliko se uvidom u potrošnju plina utvrdi da ne postupate sukladno propisanim mjerama opskrbe plinom (prema 6. stupnju obustave opskrbe plinom) bit će te odmah prekinuti u opskrbi plinom zatvaranjem zapornog uređaja na mjestu isporuke plina od strane Gradske plinare Krapina na čiji distributivni sustav ste priključeni.

  Hvala na razumijevanju.

S poštovanjem

DIREKTOR GPK d.o.o.

Zoran Smojić,dipl.ing.