Redovna zamjena plinomjera i ispitivanje plinskih instalacija

06 2014 lip

Poštovani potrošači,

Gradska plinara Krapina d.o.o. kao distributer prirodnog plina u obvezi je jednom u deset (10) godina temeljem članka 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) izvršiti ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija, što se u praksi obično vrši prilikom redovne zamjene plinomjera. Redovna zamjena plinomjera vrši se također svakih deset (10) godina. Slijedom navedenog Gradska plinara Krapina d.o.o. pokreće postupak zamjene plinomjera i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija.

Potrošači kod kojih je potrebno izmjeniti plinomjer i izvršiti ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija bit će obavješteni o dolasku ovlaštenih djelatnika GPK 7 (sedam) dana prije planiranog termina.

Molimo Vas, ukoliko niste izvršili godišnji pregled plinskih trošila i dimnjaka a dobili ste dopis o našem dolasku, zatražite od ovlaštenih servisera potrebnu tehničku dokumentaciju (atest trošila, atest dimnjaka). U suprotnom, nećemo Vam moći izdati izvještaj o ispravnosti plinske instalacije te ćemo biti prisiljeni isključiti Vas sa plinskog distribucijskog sustava.

Hvala na razumijevanju.