Dobivena suglasnost za građenje

01 2008 svi

  Na temelju Zakona o gradnji (N.N. 175/03 i 100/04), Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( N.N. 76/07) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (N.N. 89/06 i 139/06)

 

  GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. Krapina

 

  ishodila je dana 21.04.2008. godine od Ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva

 

  SUGLASNOST za obavljanje djelatnosti građenja.

  Iz svega ovoga proizlazi da GPK d.o.o. Krapina može izvoditi pojedine radove na građevinama I,II,III i IV skupine složenosti i to:

 

  1. Izgradnja magistralnih cjevovoda,plinovoda,naftovoda i distribucijskih sustava

  2. Ograđivanje sportskih terena i igrališta

 

te manje složenih radova na građevinama I,II,III,i IV skupine

  1. Instalacijski i izolacijski radovi u koje spada

   a. Grijanje i hlađenje

   b. Ventilacija klima uređaji

   c. Instalacije plina

 

  Ova SUGLASNOST izdana je na temelju stručne osposobljenosti i broja radnika te tehničke opremljenosti za obavljanje određene djelatnosti građenja.

  SUGLASNOST vrijedi 5 godina, a zavedena je pod brojem UP/I-360-02/08-04/473.

PRILOG: rješenje suglasnosti

DIREKTOR,

 

Zoran Smojić dipl.ing.stroj.