Zakon o trošarinama

03 2013 srp

Poštovani kupci,

    Obavještavamo Vas da su u Narodnim novinama objavljeni Zakon o trošarinama (NN 22/2013 i 32/2013) i Pravilnik o trošarinama (NN 64/2013).

    Također, sukladno članku 101., stavak 1., točka 8. Zakona o trošarinama, trošarina se ne plaća na prirodni plin koji se koristi u kućanstvima i prirodni plin koji se koristi za pogon motornih vozila.

    Molimo ostale kupce koji su oslobođeni korisnici trošarinskih proizvoda, da dostave potvrdu/odobrenje sukladno zakonskoj regulativi kako bi Vas mogli pravovremeno evidentirati kao oslobođene korisnike.

 

Gradska plinara Krapina d.o.o.