Donacije i sponzorstva

Temeljem odredbe članka 10. stavka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) trgovačko društvo Gradska plinara Krapina javno objavljuje popis korisnika i dodijeljeni iznos na ime donacija i sponzorstva za 2015. godinu.

Zadnja promjena: 17. studenog 2015.