Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog materijala

 

U prilogu se nalazi Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog materijala društva Gradska plinara Krapina d.o.o.

Zadnja promjena: 29. rujna 2014.