Pisani prigovor potrošača

Sukladno članku 10. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14) obavještavamo potrošače da svoje pisane prigovore mogu dostaviti osobno svaki radni dan u radno vrijeme u poslovnim prostorijama društva kao i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu:

 

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Frana Galovića 7B/II, Krapina

e-mail adresa: gpk@gpk.hr

telefaks: 049 301 973

 

Odgovor na svaki prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

UPRAVA DRUŠTVA