Cjenici GPK

Poštovani korisnici, u repozitoriju je dostupan cjenik nestandardnih usluga distribucije Gradske plinare Krapina d.o.o.

Također, na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina koju možete pronaći u repozitoriju.

Zadnja promjena: 14. siječnja 2021.