Postupak promjene opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača reguliran je člankom 33. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13).

I. korak

Promjenu opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

II. korak

Zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču na obrascu OBR1-DS, čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. Općih uvjeta.

III. korak

Novi opskrbljivač provjerava valjanost zahtjeva, te krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju, potrebi za dopunom ili odbijanju zahtjeva.

IV. korak

Od 1. veljače 2015. temeljem prihvaćenog zahtjeva za promjenom opskrbljivača, koji se podnosi na obrascu OBR1-DS, sudionici promjene opskrbljivača provode daljnje korake promjene opskrbljivača putem Programskog paketa za upravljanje poslovnim procesima i razmjenu podataka operatora tržišta plina, adresa: https://plin.hrote.hr.

V. korak

U daljnjim koracima promjene opskrbljivača, operator distribucijskog sustava:· provjerava usklađenost i valjanost podataka navedenih u obrascu,

• prekida promjenu opskrbljivača ukoliko za to postoji opravdan razlog,

• provjerava postojanje nepodmirenih potraživanja postojećeg opskrbljivača,

• provjerava raspolaže li novi opskrbljivač kapacitetom transportnog sustava na izlazu na koji je priključen krajnji kupac,

• donosi odluku o potrebi i datumu očitanja stanja plinomjera što se smatra dan provedbe promjene opskrbljivača, ukoliko nema nepodmirenog valutnog duga, postoji rezervirani transportni kapacitet i valjani ugovor o distribuciji ODS,

• najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom i postojećem opskrbljivaču.

VI. korak

Po zaprimanju potvrde o promjeni opskrbljivača novi opskrbljivač dostavlja krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom.

VII. korak

Postojeći opskrbljivač, najkasnije do četrdeset petog dana promjene opskrbljivača, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

Zahtjev OBR1-DS krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču pisanim ili elektroničkim putem na email: kapelski.radovan@gpk.hr, ivan.smojic@gpk.hr ili gpk@gpk.hr.

Zadnja promjena: 23. siječnja 2015.