Korištenje plina kao energije

Osnovna svojstva prirodnog plina

Zemni ili prirodni plin je fosilno gorivo koje se najvećim dijelom (85 do 95%) sastoji od metana – CH4, koji je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa. Nezapaljiv je, ali eksplozivan. Ostali udio (5 do 15%) su složeniji ugljikovodici, dušik (N) i ugljični dioksid (CO2).

Osnovna svojstva prirodnog plina:

Gornja ogrjevna vrijednost
Hg= 10,28 kWh/m3(37,010 Mj/m3)
Donja ogrjevna vrijednost
Hd= 9,26 kWh/m3(33,338 Mj/m3)
Gustoća
R= 0,731 kg/m3
Relativna gustoća
D= 0,57 (lakši od zraka)
Molarna masa
M= 16,32 kg/mol
Gornji Wobbeov broj
Wg= 13,6 kWh/m3(49,0 MJ/m3)
Udio CO2 u dimnim plinovima
CO2max= 11,84%
Područje eksplozivnosti u zraku
od 5% do 15%

 

Korištenje plina

Prirodni plin u kućanstvu koristi se za grijanje prostorija, pripremu tople vode, pripremu obroka a danas energiju plina možemo koristiti za hlađenje. Prirodni plin možemo iskoristiti kako u domaćinstvu tako i u industriji za rad plinske perilice, sušilice za rublje, plinske perilice za posuđe i plinskog hladnjaka.

Prirodni plin je rado prihvaćen u svim industrijskim granama a posebno u onim industrijama gdje je potrebna veća količina energije.

UPOTREBOM PRIRODNOG PLINA OSTVARUJETE NAJVEĆE UŠTEDE U TROŠKOVIMA ZA ENERGIJU, A ONO NAJVAŽNIJE JEST DA - ČUVAMO NAŠU OKOLINU!

PLINSKO BROJILO – CIJENA – KAKO OČITATI

Plinomjer ima pet znamenki, gledajući s lijeva na desno. Iza posljednje znamenke ima još jednu ili tri znamenke koje mjere potrošnju plina u litrama, a koje se kod očitanja plina zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su od prvih pet decimalnim zarezom i obično su druge boje.

Brojilo

 

Po dobivenom računu kupac plina ima pravo podnijeti Opskrbljivaču prigovor na isti. Ako se utvrdi da je potrošeni plin krivo obračunat, Opskrbljivač je dužan kupcu odmah vratiti više naplaćeni iznos a najkasnije pri sljedećem obračunu.

Potrošnju plina možete očitati i sami te nam javiti na broj telefona 049 30 03 91, ili putem web aplikacije.