Usluga opskrbe prirodnim plinom - cjenik

Tržišna opskrba kućanstava

Kako postati kupac tržišne opskrbe kućanstava?

Popunite Obrazac za promjenu opskrbljivača plinom koji se nalazi  na web stranicama HROTE-a.

Za potrebe praćenja provedbe promjene opskrbljivača HROTE, kao operator tržišta plina uspostavio je središnje mjesto evidencije razmjene podataka opskrbljivača kao i obrazac za promjenu opskrbljivača.

Promjena opskrbljivača je besplatna.

Za pokretanje  postupka  promjene opskrbljivača plinom  potrebni su vaši osobni podatci i podatci o vašem mjernom mjestu. Sve potrebne podatke o mjernom mjestu možete pronaći na računu ili ugovoru o opskrbi plinom.

Zahtjev, Opći uvjeti opskrbe plinom i ostale informacije nalaze se na web stranici Gradske plinare Krapina d.o.o. - Obrasci i dokumenti.  

Obrazac Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom pažljivo pročitajte te ispunjen i potpisan dostavite elektroničkom poštom na gpk@gpk.hr ili na poštansku adresu Frana Galovića 7B/2, 49000 Krapina.

Nakon uspješno završenog postupka promjene opskrbljivača na vašu adresu dobit ćete Potvrdu o promjeni opskrbljivača i Ugovor o opskrbi. Potpisan Ugovor vratite poštom.

Za pomoć pri ispunjavanju obrasca i sva ostala pitanja obratite nam se pozivom na besplatni info telefon 0800 44 65 radnim danom od 07:00 do 15:00 sati  ili na e-mail gpk@gpk.hr.

 Razveselite svoje kućanstvo najnižom cijenom plina!

 

Usluga opskrbe prirodnim plinom

Cijene kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formiraju se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Gradske plinare Krapina d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno čl. 7. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 50/18).

Ponudu za opskrbu prirodnim plinom zatražite na e-mail adresi gpk@gpk.hr, ili na telefon 049 301 974.

Zadnja promjena: 19. ožujka 2020.