O nama

Dana 19. travnja 2007. godine skupština Društva Krakom d.o.o. Krapina donosi važnu odluku o osnivanju novog poduzeća pod nazivom Gradska plinara Krapina d.o.o.

Novoosnovano energetsko poduzeće sa svojim radom započelo je 01. siječnja 2008. godine na lokaciji – ulica Frana Galovića 5, Krapina.

Gradska plinara Krapina d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću u vlasništvu poduzeća Krakom d.o.o. Krapina, odnosno grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Poduzeće zapošljava 17 djelatnika, a distribuira i opskrbljuje plinom potrošače osim u gore spomenutom gradu i općinama još u općini Mihovljan i Novi Golubovec te brine o proširenju i izgradnji plinoopskrbnog sustava i o sigurnoj i kvalitetnoj opskrbi plinom.

Uz temeljnu uslugu distribucije i opskrbe plinom, naše poduzeće pruža i druge usluge:

- sve vrste radova na plinskim priključcima

- sve vrste radova na plinovodima max. radnog tlaka do 6 bara

- sve vrste radova na ispitivanju plinskih instalacija i plinovoda

- sve vrste nadzora plinovoda i puštanja u pogon plinskih instalacija

Danas, Gradska plinara Krapina d.o.o. nalazi se na adresi ulica Frana Galovića 7B/II, 49 000 Krapina (zgrada Lidl).

Djelatnici zaposleni u Gradskoj plinari Krapina potpuno su svim sadašnjim i budućim potrošačima plina na usluzi, te u svakom momentu rješavaju Vaš problem po pitanju sigurnosti i kvalitetne distribucije i opskrbe plinom.