O nama

Dana 19. travnja 2007. godine skupština Društva Krakom d.o.o. Krapina donosi važnu odluku o osnivanju novog poduzeća pod nazivom Gradska plinara Krapina d.o.o.

Novoosnovano energetsko poduzeće sa svojim radom započelo je 01. siječnja 2008. godine na lokaciji – ulica Frana Galovića 5, Krapina.

Gradska plinara Krapina d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću u vlasništvu poduzeća Krakom d.o.o. Krapina, odnosno grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

31. ožujka 2021. godine Gradska plinara Krapina d.o.o. postala dio HEP-a. HEP Plin je s tvrtkom Krakom d.o.o. potpisao Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradska plinara Krapina d.o.o., čime je stekao vlasništvo nad 457 kilometara plinske distribucijske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ova akvizicija potvrda je aktivne politike širenja na hrvatskom plinskom tržištu koju zagovara i provodi Uprava Hrvatske elektroprivrede. HEP Plin po prvi put izlazi iz regionalnog okvira istočne Hrvatske, gdje upravlja jedinstvenom plinskom mrežom na području četiri županije. To je novi izazov za poslovanje HEP Plina, tvrtke s iskustvom i tradicijom poslovanja od gotovo pola stoljeća.

Poduzeće zapošljava 17 djelatnika, a distribuira i opskrbljuje plinom potrošače osim u gore spomenutom gradu i općinama još u općini Mihovljan i Novi Golubovec te brine o proširenju i izgradnji plinoopskrbnog sustava i o sigurnoj i kvalitetnoj opskrbi plinom.

Uz temeljnu uslugu distribucije i opskrbe plinom, naše poduzeće pruža i druge usluge:

- sve vrste radova na plinskim priključcima

- sve vrste radova na plinovodima max. radnog tlaka do 6 bara

- sve vrste radova na ispitivanju plinskih instalacija i plinovoda

- sve vrste nadzora plinovoda i puštanja u pogon plinskih instalacija

Danas, Gradska plinara Krapina d.o.o. nalazi se na adresi ulica Frana Galovića 7B/II, 49 000 Krapina (zgrada Lidl).

Djelatnici zaposleni u Gradskoj plinari Krapina potpuno su svim sadašnjim i budućim potrošačima plina na usluzi, te u svakom momentu rješavaju Vaš problem po pitanju sigurnosti i kvalitetne distribucije i opskrbe plinom.