Prošlost i budućnost GPK

Povijest plina u Krapini

Zemni plin u Gradu Krapini počeo se izgrađivati 1979. godine i tada ga je koristilo 70 domaćinstava i tvornica KTI-Žutnica.

Od 1980. do 1989. izgrađeno je na krapinskom području oko 80 km čelićne mreže sa 1500 priključaka široke potrošnje i u to vrijeme skoro čitavom industrijom. Plin se većinom koristio za zagrijavanje stambenih i radnih prostorija te vrlo malo u tehnološke svrhe.

Početkom 1990. godine počinje plinofikacija okolnih mjesta u Krapini, a kako su se na tržištu pojavili novi materijali za izgradnju uličnih plinovoda u potpunosti se izbacuje čelik.

Godine 1991. radi se na plinofikaciji Općine Petrovsko, a početkom 1992. godine počinju pripreme za plinofikaciju Općine Đurmanec. Paralelno se izgrađuje plinovod prema Općini Radoboj, Općini Mihovljan i Općini Novi Golubovec te započinje plinofikacija Općine Jesenje.

   Godine 2006. – 2007. srednjetlačni plinovod izgrađen je sve do granice u Maclju.

U 2007. godini plinoficirano je približno 90% područja, koje pokriva Gradska plinara Krapina.

 

Budućnost Gradske plinare Krapina d.o.o.

Osnovni ciljevi nas kao distributera i opskrbljivača plinom su :

1. Povećanje sigurnosti distribucijskog sustava

2. Zamjena i rekonstrukcija plinovoda

3. Čvrsta veza sa plinoinstalaterima i dimnjačarima

4. Poboljšanje kvalitete usluge i odnosa prema potrošačima

5. Uvođenje novih tehnologija

6. Širenje distributivne mreže te sustavno informiranje radi sigurnosti

7. Izrada i donošenje regulative iz područja plina

8. Kvalitetna opskrba plinom