Plaćanje računa bez naknade u FINA-i

03 2021 stu

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kako više ne možete plaćati račune za plin na blagajnama društva Krakom d.o.o. Krapina, Gajeva 20, Krapina.

Račune za plin izdane od strane društva Gradska plinara Krapina d.o.o. ubuduće možete plaćati bez naknade usluge platnog prometa u svim poslovnicama Financijske agencije (FINA).

S poštovanjem,

Gradska plinara Krapina d.o.o.