Prekidi i ograničenja uslijed radova na transportnom sustavu

05 2020 lip

Poštovani potrošači,

nastavno na obavijest zaprimljenu od  operatora transportnog sustava Plinacro d.o.o. obavještavamo Vas o planiranom prekidu isporuke prirodnog plina u periodu od 24.06.2020. godine u 06:00h do 26.06.2020. godine u 06:00h (ukupno 48h), a temeljem zahtjeva Investitora Hrvatske ceste d.o.o. zbog izgradnje ''brze ceste Zabok – Krapina“, koja dijelom prelazi preko plinovoda DN500 Rogatec – Zabok, radi čega je potrebno obaviti radove na izmještanju dionice plinovoda DN500 Rogatec – Zabok.

Prekid isporuke prirodnog plina odnosi se na sve potrošače koji su priključeni na distribucijski sustav Gradske plinare Krapina d.o.o. Molimo potrošače da se prilagode spomenutom terminu obustave isporuke prirodnog plina.

Prilikom nastavka isporuke prirodnog plina, dežurna služba Gradske plinare Krapina d.o.o. bit će na raspolaganju svim potrošačima, kako bi se otklonili svi potencijalni problemi uzrokovani prekidom isporuke plina.

Hvala na razumijevanju,

Vaša Gradska plinara Krapina d.o.o.