Završeni radovi na rekonstrukciji plinovoda u Ulici dr. Živka Vukasovića

24 2019 ruj

Poštovani potrošači,

obavještavamo potrošače prirodnog plina u ulicama Radobojska cesta, Ul. Živka Vukasovića, Ul. Žrtava rata, Ul. Ivana Lowa da je prirodni plin pušten 23.rujna 2019. u 13:15h u plinsku distributivnu mrežu te se isti može koristiti. Molimo cjenjene potrošače da u slučaju poteškoća kontaktiraju dežurnu službu Gradske plinare Krapina d.o.o. na broj 091 371 17 18 dostupnu 0-24h

Hvala na razumijevanju!