Obavijest o izvanrednoj kontroli

15 2019 svi

Poštovani,

sukladno odredbama članka 38. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)  vlasnici, odnosno korisnici građevina, dijela građevina i drugih nekretnina te prostora, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, te o održavanju moraju posjedovati propisanu dokumentaciju.

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95,56/10)  plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektu plinske instalacije izrađenom prema propisima i hrvatskim normama, odnosno pravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji.

Sukladno navedenom, vlasnici nekretnina dužni su izvršiti prijavu svake izmjene unutarnje plinske instalacije u vremenskom roku od 15 dana, slanjem prijave izmjene (proširenja unutarnje plinske instalacije) na email adresu tomislav.majcen@gpk.hr, ili osobnim dolaskom u službene prostorije društva Gradska plinara Krapina d.o.o., Frana Galovića 7 B/II, 49 000 Krapina, svakim radnim danom, u vremenskom razdoblju od 07:00 – 15:00 sati. Sve dodatne informacije vezane uz predmetnu obavijest dostupne su pozivom na broj 091/ 20 50 374, ili 091/ 301 97 23.

Ukoliko navedena prijava izmjene unutarnje plinske instalacije ne uslijedi u propisanom vremenskom roku od 15 dana od dana nastale izmjene od strane odgovornih osoba, odnosno vlasnika nekretnine ili ovlaštenog izvođača plinskih instalacija, operator društvo Gradska plinara Krapina d.o.o. dužno je obustaviti isporuku prirodnog plina potrošaču kod kojeg u propisanim rokovima nije izvršena prijava nastale izmjene unutarnje plinske instalacije, te nije obavljeno ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije ili je pri ispitivanju utvrđena propusnost ili neispravnost.

STROGO JE ZABRANJENO PROŠIRENJE ILI PREINAKA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE ILI ZAMJENA TROŠILA (BOJLER, ŠTEDNJAK, PLAMENIK, PEĆ, ITD.) BEZ IZVRŠENJA POTREBNE PRIJAVE DRUŠTVU GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O.

Društvo Gradska plinara Krapina d.o.o. provodi izvanrednu kontrolu ispitivanja plinskih instalacija na svojem distributivnom području, te upozorava korisnike koji se nisu pridržavali navedene upute o obvezi prijave izmjena na unutarnjim plinskim instalacijama u propisanom vremenskom roku od 15 dana da će isti biti isključeni iz plinske distribucijske mreže sve dok ne izvrše navedenu prijavu izmjena unutarnjih plinskih instalacija, te prilože odgovarajuću dokumentaciju, a sve u svrhu Vaše sigurnosti korištenja prirodnog plina.

Gradska plinara Krapina d.o.o.