Obavijest potrošačima

12 2018 tra

Poštovani potrošači,

zbog tehničkih poteškoća ovaj mjesec kasnimo s dostavom obračuna potrošenog plina za mjesec ožujak. Obzirom da je dospijeće računa 15. travnja ovim putem želimo obavijestiti sve potrošače da datum dospijeća računa zanemare, a zakonske zatezne kamate obračunavat će se od 20. travnja 2018. u slučaju zakašnjelog plaćanja.

Prilog računu je informativnog karaktera, povijesna potrošnja te naputak o sigurnosti korištenja plina. Želimo napomenuti da po dobivenom dopisu potrošači nemaju nikakve novonastale obveze prema GPK d.o.o., te da će se mjesečno očitanje potrošnje plina vršiti kao i do sada.

Vaša Gradska plinara Krapina