Završeni radovi na prespajanju plinovoda

22 2017 stu

Dragi potrošači,

završeni su radovi na izmjeni starog čeličnog plinovoda u novi PEHD plinovod, te je time povećana sigurnost potrošača u ulici Mate Lovraka i ulici Dubravka Ivančana.

Ukoliko nemate plina potrebno je odblokirati regulator ispred plinskog brojila, i ozračiti na potrošaču plinsku instalaciju (štednjak). U slučaju bilo kakvih problema, molimo Vas da kontaktirate dežurnu službu Gradske plinare Krapina d.o.o. na broj telefona 091 371 17 18 koja je dostupna 0-24h.

Gradska plinara Krapina