Nastavljena opskrba prirodnim plinom!

16 2017 srp

Poštovani potrošači,

Gradska plinara Krapina d.o.o. dovršila je radove na rekonstrukciji plinovoda na raskrižju državne ceste D206 i ulice Frana Galovića u gradu Krapini (Ul. Ivana Rendića - Ul. Ante Starčevića - Ul. Frana Galovića).

Opskrba prirodnim plinom nastavljena je u 1325h.

Ukoliko nemate plina potrebno je odblokirati regulator ispred plinskog brojila, i ozračiti na potrošaču plinsku instalaciju (štednjak). U slučaju bilo kakvih problema, molimo Vas da kontaktirate dežurnu službu Gradske plinare Krapina d.o.o. na broj telefona 091 371 17 18 koja je dostupna 0-24h.

 

GPK d.o.o.