Demant članka portala 24 sata o poskupljenju plina

23 2017 ožu

Poštovani potrošači,

obzirom na članak na portalu 24sata d.o.o. pod naslovom „ Evo u kojim će gradovima plin biti skuplji, a u kojima jeftiniji“, od dana 22. ožujka 2017. godine, te mnogobrojne upite građana potrebni smo u cijelosti demantirati netočne tvrdnje, a vezane uz cijenu plina u javnoj usluzi opskrbe prirodnim plinom i zajamčenu opskrbu. Članak je napisan neistinito i tendenciozno, bez provjeravanja prenesenih informacija u društvu Gradska plinara Krapina d.o.o.

Navedenim člankom počinjena je nesaglediva šteta za ugled trgovačkog društva Gradska plinara Krapina d.o.o., za Upravu društva kao i za sve radnike zaposlene u tom društvu. Obzirom da se navedena vijest rapidno proširila među potrošačima, dogodila se apsurdna situacija u kojoj direktor društva gosp. Zoran Smojić, mag.ing.mech., zajedno s ostalim zaposlenicima, pored svih obveza mora dodatno dokazivati i objašnjavati formiranje cijene prirodnog plina. U vrijeme liberalizacije tržišta krajnje je neozbiljno netočnim i neprovjerenim tvrdnjama obmanjivati potrošače, te na krajnje neprofesionalan način indirektno prouzročiti potencijalne gubitke u poslovanju društva Gradska plinara Krapina d.o.o. Iz navedenih razloga zahtijevamo objavu ispravka neistinitih informacija, uz objavu isprike nakladnika, sukladno odredbama Zakona o medijima (NN 81/13) u protivnom ćemo morati zaštititi svoja prava i interese putem nadležnog suda.

Krajnja cijena plina kupcima u kategoriji javne usluge opskrbe prirodnim plinom propisana je Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, donesenu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. Krajnja cijena plina sastoji se od jediničnog troška nabave plina (kn/kWh) – cijena plina po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu prodaje plin opskrbljivačima, iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model za regulacijsku godinu (propisuje HERA) i varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (HERA).

Ističemo notornu činjenicu da je posljednja Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe prirodnim plinom i zajamčenu opskrbu donijeta dana 16. ožujka 2017. godine, a stupa na snagu 1. travnja 2017. godine. Regulirana cijena plina Krajnjih kupaca na distributivnom području društva Gradska plinara Krapina d.o.o. iznosi 0,2459 kn/kWh (TM1, TM2, TM3) za vremensko razdoblje od 01. travnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine.

Obzirom da cijena plina u vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2017. – 31. ožujka 2017. iznosi 0,2436 kn/kWh, radi se o poskupljenu od 0,88%, odnosno 0,02 kn/m3 a ne kako je u članku navedeno 11,25%.

U nastavku objavljujemo detaljno kretanje cijena za javnu uslugu opskrbe prirodnim plinom od 01. siječnja 2016. godine, kao i njezinu strukturu:

Zaključno, cijena plina krajnjeg kupca u opskrbi javne usluge plinom i zajamčenoj opskrbi za naredno razdoblje niža je 20% u odnosu na cijenu plina u razdoblju 01.01. – 31.03.2016., a u odnosu na razdoblje 01.01. – 31.03.2017. viša 0,88%. Prethodne godine za jedan m3 plina građanstvo je trebalo izdvojiti 2,85kn + PDV, danas je potrebno izdvojiti 2,26 kn + PDV, dok će od 01. travnja 2017. godine cijena iznositi 2,28 kn + PDV.

*Sve cijene plina izražene su u kunskoj vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost.

Slijedom naprijed navedenog, trgovačko društvo Gradska plinara Krapina d.o.o. temeljem odredbe članka 40. stavka 1 Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) zahtjeva od glavnog urednika da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije kojom su povrijeđena prava i interesi društva Gradska plinara Krapina d.o.o.

 

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

Direktor

Zoran Smojić, mag.ing.mech.

Demanti u cijelosti možete pročitati u PDF verziji, objavljenoj u repozitoriju fileova ispod vijesti.