Od 1.1.2017. manja cijena plina

31 2017 sij

Poštovani kupci,

 

na temelju odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije, tarifne stavke za distribuciju plina društva Gradska plinara Krapina d.o.o. u prosjeku su manje 0,08 kn/m3 plina. Stoga, krajnja cijena opskrbe plinom bez PDV-a za TM01, TM02 i TM03 iznosi 2,26 kn/m3  umjesto dosadašnjih 2,34 kn/m3.

 

Iz: HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

"Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2017. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 31/15) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

(»Narodne novine«, broj 137/15).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«."

 

Vaša GPK