Kontakti

Kontakt:
tel. broj:
INFO telefon:
0800 44 65
Faks:
049 301 973
 
049 300 286
Tehnička priprema:
091 301 97 28
Distribucija plina:
091 20 50 374
Opskrba plina:
049 301 974
Kontrola plinskih instalacija:
091 371 17 23
Naplata potraživanja:
099 384 99 88
Obračun plina:
049 30 03 91
Dežurna služba:
091 37 11 718
Dežurna služba:
099 371 17 18
e-mail [direktor]:

  Možete nas kontaktirati i putem e-maila. Trenutni mailovi, već navedeni, na koje nam se možete obratiti su: GPK infoPetrović KrešoKapelski Radovan, Majcen Tomislav, Kamenečki IvanaStrabić Marija, Smojić Ivan, Mikša Vera